یا تغییر می کنیم یا می‌میریم

یا تغییر می کنیم یا می‌میریم

[ad_1] این پیرمرد ۸۰ ساله مجارستانی که اتهاماتی چون مفقودی ۱۰‌میلیون دلار، مخفی کردن ۴۰‌نمونه دوپینگ و پرداخت رشوه در انتخابات را در پرونده‌اش دارد،Read More