مراقبت از چمن اجاره تجهیزات

[ad_1]

ساخت یک زندگی می تواند تا مقدار بسیار زیادی از زمان خود را که خود را هنگامی که چمن زیبا شده است کاهش می یابد به یک جنگل ظروف سرباز یا مسافر. سریعترین راه برای به دست آوردن کار بزرگ انجام داده است و با آوردن توپخانه سنگین مانند علف خواران, باغ, تراکتور, واشر قدرت و چه چیزی نیست. اما این top-of-the-ماشین آلات خط می تواند تبدیل به یک سوراخ در جیب شما است که باعث می شود اجاره تجهیزات ساده ترین راه برای ساخت سریعترین راه ممکن است. اما استفاده از آنها می توانید گران اگر درست انجام نداده است. در اینجا چند راهنمایی برای جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی.

  • قبل از اینکه شما تماس خود را محلی ارائه دهنده شمردن همه چیز شما نیاز دارید. نوشتن تمام کارهای شما را به انجام به منظور بازگرداندن حیاط خلوت خود را. زمانی که آنها با شما تماس نام ابزار ها و آنچه که شما آنها را برای استفاده. درخواست پیمانکار برای توصیه به خصوص در آخرین چند منظوره اجاره تجهیزات.
  • هنگامی که شما توافق اجاره تجهیزات برای استفاده از, درخواست برای تظاهرات از کارشناسان خود را. خواندن دستی به ویژه در بخش ایمنی و حمل و نقل مناسب. ببینید اگر وجود دارد یک لیست شما می تواند با استفاده از آزمون تعمیر و نگهداری و شرایط کار به عنوان به خوبی.
  • ایجاد ارتباط حرفه ای با مردم درگیر است. این آنها را بیشتر به ارائه کیفیت نکاتی در مراقبت و استفاده کنید.
  • به عنوان به زودی به عنوان موارد تحویل و بررسی آنها را برای هر گونه خراش یا فرورفتگی. مطمئن شوید که تمام تجهیزات اجاره هستند به درستی قبل از اجازه دادن به پیمانکار تحویل بچه ها رفتن. استفاده از چک لیست آنها ارائه شده است.
  • پوشیدن لباس مناسب و تجهیزات ایمنی در تمام زمان ها حتی قبل از دست زدن به اجاره تجهیزات. انجام چک های ایمنی قبل از روشن کردن دستگاه در. با استفاده از این ذکر شده در چک لیست قبل از شروع در هر کار.
  • حتی با مراقبت بزرگ و حوادث هنوز هم می تواند اتفاق می افتد. نگه داشتن خود را در کیت کمک های اولیه در دست است. بررسی محتویات آن و عرضه است. شما نمی خواهید برای باز کردن مواد ضد عفونی کننده تنها برای پیدا کردن آن خالی است.
  • هنگامی که آن زمان برای قرار دادن قرض کیت پشت, تمیز کردن آنها از آوار و گرد و خاک. انجام چک لیست آخرین بار و معلوم است که اجاره تجهیزات هنوز هم اجرا می شود. همیشه بازگشت به آیتم با یک لبخند و تشکر از شما.

استفاده نادرست از تجهیزات اجاره می تواند منجر به شکسته ماشین آلات تناسلی جریمه و هزینه های است که می تواند اجتناب شده است با مراقبت های مناسب و در نظر گرفتن اقدامات احتیاطی لازم. برنامه ریزی و تنظیم اقدامات احتیاطی برای اطمینان از عملیات ایمن. به یاد داشته باشید که اجاره صنعت همه چیز در مورد اعتماد و از هر گونه سوء استفاده بد منعکس خواهد شد در شما.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.