بخیه, بخیه سوزن و انواع مختلف آن

[ad_1]

بخیه فرایند اتصال به هم بافت که در حال برش و یا ایجاد هر گونه خسارت وارده به بافت ها با توجه به هر گونه حوادث و غیره. پس در نتیجه با اتصال به هم فرایند درمان نیز می گیرد و از آن انجام شده است با کمک برخی از تخصصی مواد به نام بخیه. وجود دارد انواع مختلف فولاد سوزن. انواع بخیه مواد استفاده می شود برای انواع زخم ها و همچنین متفاوت با وضعیت یک پزشک مواجه است.

بخیه سوزن

بخیه سوزن گسترده به دو یعنی منحنی و مستقیم. یک منحنی سوزن تنها می تواند به کار گرفته شود با پنس و سوزن دارنده در حالی که مستقیم سوزن استفاده می شود بدون هیچ گونه ابزار. منحنی سوزن بیشتر ترجیح داده شده پس از بخیه با راست سوزن دشوار است که مسئولیت رسیدگی به است و در معرض خطر به طور تصادفی چسبیده خودتان. دو نوع منحنی سوزن:

  • برش سوزن
  • مخروطی سوزن
  1. برش سوزن: این نوع بخیه سوزن استفاده می شود عمدتا برای پوست است. آنها به گونه ای طراحی شده است که آنها دارای یک لبه تیز و نوک تیز به منظور تصویب از طریق پوست.
  2. مخروطی سوزن: بر خلاف مخروطی سوزن لبه های صاف, اما آنها نوک تیز مانند که از برش سوزن. این در درجه اول استفاده می شود عمیق تر در زیر جلدی و بافت ها و رگ های خونی و روده anastomoses. آنها کمتر آسیب زا به بافت در مجاورت. مخروطی سوزن نمی توان به صورت ساده پوست بخیه پس از آن را دشوار است به تصویب از طریق پوست.

بخیه اندازه

وجود دارد بخیه اندازه های مختلف. به طور کلی بخیه از اندازه در وسط محدوده استفاده می شود که مشخص است که 3-0 به 5-0. اما می توان آن را اندازه 00 که در آن یکی از بزرگترین استفاده می شود به طور معمول به دیواره شکم و یا به عنوان کوچک به عنوان 10-0 که در آن استفاده شده است به عروق خونی کوچک anastomoses. این است که به عنوان خوب به عنوان انسان ، به منظور درمان صورت زخم بخیه از اندازه 5-0 یا 6-0 اغلب ترجیح داده از این نوع بخیه ها همراه با افزایش زخم. به عنوان کودکان's پوست ظریف کوچکتر بخیه بیشتر ترجیح داده است.

انواع بخیه مواد

وجود دارد به طور عمده چهار نوع بخیه مواد. آنها عبارتند از:

  1. قابل جذب بخیه
  2. غیر قابل جذب بخیه
  3. بافته بخیه
  4. غیر بافته بخیه

قابل جذب بخیه: آنها به عنوان نام نشان می دهد خواهد بود حل شده توسط بدن's بافت و از این رو بیشترین بهره است که آنها نیاز به حذف اما آنها را برجسته تر زخم استفاده می شود که به پوست بخیه. و در نتیجه این نوع بخیه هستند عمدتا مورد استفاده برای بخیه زیر پوست را که در آن است به وضوح نشان داد. عمدتا مورد استفاده در کودکان که در آن تنها یک بار مراجعه به بیمارستان مورد نیاز است برای درمان زخم استفاده می شود و نیز از آنجا که کودکان کمتر تعاونی در دریافت درمان.

غیر قابل جذب بخیه: آنها حل شده توسط بدن و از این رو باید برداشته شود پس از بافت هستند که پیوند می خورند و. آنها را ترک کمتر زخم پس از آنها کمتر بافت واکنشی.

بافته بخیه: آنها ساخته شده با چرخاندن چند رشته های نازک از بخیه مواد. نقطه ضعف اصلی این فولاد سوزن است که آنها را کمی در کشورهای که در آن جایی برای باکتری ها برای مخفی کردن و رشد و در نتیجه بیمار است بیشتر مستعد ابتلا به عفونت.

غیر بافته بخیه: آنها سیلیکونی یا فقط تک رشته. آنها عمدتا توصیه می شود برای پوست تعطیلی به طور خاص از آن زخم که در معرض خطر آلوده شدن.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.