الت مرد – جدید کشش روش برای افزایش آلت تناسلی خود را

[ad_1]

هنگامی که آلت تناسلی عمل جراحی پر هزینه به نظر می رسد و ترسناک انجام نمی دهد تا گزینه های دیگر وجود دارد در دسترس برای آلت تناسلی خود را بزرگتر و ضخیم تر. تمرینات آلت تناسلی مرد اطراف برای سنین بوده است و در نهایت شروع به آغوش این روش به عنوان بیشتر و بیشتر مردم در حال اثبات اثربخشی آن است.

Fowfer

لب به لب برانکارد یک ورزش است که بسیاری از بی اطلاع هستند اما نمی شود فریب خورده به نام این ورزش یک روش اثبات شده از بزرگ شدن آلت تناسلی مرد. نام دیگری برای لب برانکارد است “fowfer.” آن است که کاملا ساده است و می تواند انجام شود در حالی که تماشای تلویزیون و یا حتی گشت و گذار در اینترنت.

اول نگاهی به جایگاه و موقعیت رسیدن به بین پاهای خود را از پشت و گرفتن سر آلت تناسلی کشش آلت تناسلی مرد به عنوان آنجا که ممکن است تحت این گونه از باسن سپس به پایین نشستن در دراز آلت تناسلی مرد در حالی که انجام این کار اجازه دهید وزن خود را حفظ کشش. برگزاری این کشش را به مدت 10 ثانیه و سپس انتشار دستگیره اجازه می دهد آلت تناسلی مرد در این موقعیت رایگان برای تا زمانی که شما می توانید و سپس انتشار و تکرار این روند.

این fowfer ورزش می تواند انجام شود برای حداقل 30 دقیقه در هر روز. این تمرین موثر تر است اگر آن را انجام داده همراه با دیگر تمرین بزرگ شدن آلت تناسلی و می تواند نتایج نشان می دهد پس از دو ماه.

Sadsack سر ورزش

در اینجا یکی دیگر از ورزش موثر است که در ساخت و تنها سر آلت تناسلی مرد بزرگتر از آن است که به نام sadsack سر تمرین. نگه داشتن آلت تناسلی مرد با یک دست و نگه داشتن آن ثابت با دست دیگر انگشت شست و سبابه در اطراف آلت تناسلی خود را, مطمئن شوید که آن چهره ثابت ،

استفاده از خود سبابه و انگشت شست به سفت گرفتن مجبور خون به سمت سر آلت تناسلی و سپس اضافه کردن حتی بیشتر فشار با قرار دادن انگشت وسط روی سر آلت تناسلی بعدی اضافه کردن حلقه انگشت و سپس انگشت کوچک این زمان تمام انگشتان دست خود را باید با اضافه کردن فشار به آلت تناسلی مرد است.

برگزاری این موقعیت را برای 20 ثانیه پس از انتشار و تکرار این روند. این ورزش تنها به کمک در اضافه کردن عرض به سر آلت تناسلی را می توان به مدت 20 دقیقه در هر روز باید انجام شود همراه با دیگر تمرین بزرگ شدن آلت تناسلی.

Sadsack دزدکی

این ورزش یک تنوع به sadsack سر تمرین. در حالی که آلت تناسلی نیمه راست درک آن را با یک دست نگه دارید و این دست ثابت و سپس با استفاده از دست دیگر به آن نقطه در یک U شکل و سپس به آرامی حرکت ثابت و دست سمت سر ساخت مطمئن شوید که برای نگه داشتن U شکل نگه دارید و این کار را برای 5 ثانیه پس از انتشار.

تکرار این فرایند سه بیشتر در هر بار حرکت می کند آلت تناسلی مرد, پایین, چپ و راست, برگزاری این موقعیت را برای 5 ثانیه. این تمرین را می توان هر روز به مدت ده دقیقه در یک زمان و باید انجام شود با همکاری sadsack ورزش. آن شناخته شده است برای نشان دادن نتایج پس از تنها دو هفته است. آن را امتحان کنید و ببینید آنچه در آن می تواند برای شما انجام دهد.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.