اقدامات کمک های اولیه برای تماس با هیدروکلریک اسید

[ad_1]

هیدروکلریک اسید خورنده شیمیایی است که می تواند به شما آسیب برساند توسط استنشاق (تنفس بخارات آن) با خوردن (بلع آن) و یا از طریق تماس با پوست و یا چشم. اسید کلریدریک بی رنگ و یا زرد رنگ مایع که تیز و تند بو می دهد و دود.

نشت باید در پاسخ به توسط پرسنل آموزش دیده زیر را مهار و تمیز کردن روش. هدف اصلی این است برای محافظت از مردم و سپس پاک کردن منطقه و مهار نشت. از وسايل حفاظت فردی مناسب استفاده شود و دسترسی به این منطقه باید تکذیب کرد. همه کارکنان باید به طور منظم آموزش در کنترل نشت و همچنین اقدامات کمک های اولیه گرفته شود و در صورت آسیب.

استنشاق و تنفس

طولانی مدت قرار گرفتن در معرض غبار و یا بخار از محلول های غلیظ می تواند باعث زخم و سوختگی در بینی و گلو. تنفس این دود می تواند باعث سرفه و خفگی و تنفسی مشکل است. شدید قرار گرفتن در معرض برای فقط چند دقیقه ممکن است در نتیجه در زندگی تهدید و تجمع مایع در ریه ها (ادم ریوی) و تنفسی منجر به سقوط و مرگ است. این علائم شدید ممکن است به نظر می رسد برای چند ساعت پس از قرار گرفتن در معرض.

بلع – مصرف

اگر بلعیده می تواند باعث خورنده سوختگی دهان و گلو و مری و معده است. این امر باعث بلع مشکل تشنگی شدید, تهوع, استفراغ, اسهال و در موارد شدید سقوط و مرگ است. اگر مقدار کمی از اسید وارد ریه در طول مصرف و یا آرمان در طول استفراغ آن می تواند باعث آسیب جدی ریه منجر به مرگ.

چشم

آن موجب تحریک چشم باعث سوختگی سطح چشم است که ممکن است منجر به کوری شود. بسیار کم غلظت هیدروکلریک اسید بخارات یا غبار می تواند بلافاصله تحریک کننده باعث قرمزی چشم.

پوست

هیدروکلریک اسید می تواند باعث تحریک شدید و سوختگی پوست است که ممکن است منجر به تاول و زخم دائمی. طولانی مدت و قرار گرفتن در معرض مکرر به رقیق اغلب باعث سوزش و قرمزی و درد و خشک شدن و ترک خوردگی پوست می شود.

اقدامات کمک های اولیه

استنشاق و تنفس

اگر بخارات مه یا اسپری شده اند استنشاق حذف قربانی به هوای تازه.

دریافت کمک های پزشکی بلافاصله! علائم ديسترس تنفسی ممکن است به نظر می رسد تا 48 ساعت پس از قرار گرفتن در معرض.

نمی دهد تنفس مصنوعی مگر اینکه شما مطمئن شوید که تنفس را متوقف کرده است.

شروع CPR اگر بدون نبض یا تنفس اما استفاده از یک ماسک جیبی با یکی از راه شیر یا مناسب دستگاه تنفسی مانند یک Ambu کیسه.

آیا استفاده از دهان به دهان (cpr) اگر قربانی بلعیده و یا استنشاق اسید است.

نگه داشتن قربانی گرم و آرام.

بلع – مصرف

تماس با سم کنترل و 911 بلافاصله.

نمی القاء استفراغ!

دریافت فوری کمک های پزشکی.

قربانی باید شستشو دهان به خوبی با مقادیر زیادی آب است و باید سعی کنید به نوشیدن حداقل 1 لیوان آب برای رقیق کردن بلعیده اسید.

اگر استفراغ رخ می دهد که قربانی به جلو خم با سر پایین برای جلوگیری از تنفس و یا خفگی در آغوشش استفراق کند همچنان کودکش مواد.

اگر قربانی ناخودآگاه نمی تواند بلع و یا داشتن تشنج سعی نکنید به هر مایع یا وادار به استفراغ.

چشم قرار گرفتن در معرض

بلافاصله خیط و پیت کردن چشم را با مقادیر فراوان آب است.

نگه داشتن پلک باز برای اطمینان کامل آبیاری از چشم ها و پلک ها.

آیا استفاده از هر قطره چشم

دریافت به توجه فوری پزشکی.

شستشوی چشم ایستگاه باید همیشه در این نزدیکی هست هر جا که این ماده شیمیایی استفاده می شود.

تماس پوست با پوست

بلافاصله خیط و پیت کردن در معرض مناطق با مقدار زیادی از آب و سپس اگر منطقه وسیعی از بدن آلوده یا لباس بوده است اشباع شده و بلافاصله با استفاده از یک ایمنی ،

پاک از آلوده شدن لباس در حالی که در حمام.

خیط و پیت کردن مناطق در معرض کاملا با مقدار زیادی از آب است.

شستشو و تماس با مناطق با آب و صابون.

نگه داشتن مناطق آسیب دیده از بدن سرد

به دنبال توجه فوری پزشکی.

لباس باید به خوبی شسته شده و قبل از استفاده مجدد

آلوده کفش باید دور ریخته شود.

برنامه ریزی و آموزش های منظم برای تمام کارکنان در دست زدن به یک ماده شیمیایی نشت و کمک های اولیه در صورت قرار گرفتن در معرض را بهبود بخشد واکنش در شرایط اضطراری.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.