اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 27 فروردین شبکه‌های چهار و آموزش

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی 27 فروردین شبکه‌های چهار و آموزش

[ad_1]

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه چهار و شبکه آموزش (7) در روز چهارشنبه 27 فروردین به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

از ساعت ٨ تا ٨:٢٠ درس ریاضی پایه ٩

از ساعت ٨:٢٠ تا ٨:۴٠ درس فارسی پایه ۸

از ساعت ٨:۴٠ تا ٩ درس زبان انگلیسی پایه ٧

از ساعت ٩ تا ٩:٢٢ درس ریاضی پایه ٨

برنامه دوره ابتدایی:

از ساعت ١٠:٣٠ تا ۱۱ درس بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا ١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم

از ساعت ١٢ تا ١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا ١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا ۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

از ساعت ١۴:٣٠ درس شیمی ١ پایه ١۰ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

از ساعت ١۵ درس آمادگی دفاعی پایه ۱٠ تمام رشته‌ها

از ساعت ۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ۲ پایه ١۱ تمام رشته‌ها

از ساعت ۱۶ درس فارسی ٢ پایه ۱١ تمام رشته‌ها

از ساعت ۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها

از ساعت ١٧ درس فیزیک ١ پایه ١٠ رشته ریاضی فیزیک

از ساعت ٢٢ تا ٢٢:٣٠ درس ریاضی ٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

از ساعت ٢٢:٣٠ تا ٢٣ درس هندسه ٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه چهار

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش:

از ساعت ۸ تا ۸:٢۵ درس تاریخ ۱ پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ۸:٢۵ تا ٨:۴۵ درس عربی، زبان قرآن ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی

از ساعت ٨:۴۵ تا ٩:١٠ درس عربی و زبان قرآن ١ پایه ١٠ رشته علوم معارف اسلامی

از ساعت ٩:١٠ تا ٩:٣۵ درس ریاضی و آمار ٢ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

از ساعت ٩:٣۵ تا ۱۰ درس جغرافیا ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

از ساعت ١٠ تا ١٠:٢۵ درس تاریخ اسلام ٣ پایه ١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

از ۱۰:۲۵ تا ۱۰:۵٠ درس استاندارد حسابداری صنعتی-مبحث سیستم هزینه یابی مرحله ای -پایه ١٢- شاخه کاردانش

از ۱۰:۵٠ تا ۱۱:١۵ درس استاندارد حسابداری صنعتی- مبحث هزینه یابی سفارشات -پایه١٢ -شاخه کاردانش.

از ۱۱:۱۵ تا ۱۱:۳۵ درس کارگاه رله‌های قابل برنامه ریزی-رشته الکتروتکنیک – پایه١٢ شاخه فنی‌وحرفه‌ای

از ۱۱:۳۵ تا ۱۲ استاندارد قالی بافی درجه٢ -مبحث ملیله بافی قالی-پایه١٠ – شاخه کاردانش.

[ad_2]

Source link

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.