آنچه که در داخل یک نجات غریق فانی بسته ؟

[ad_1]

آنها معمولا قرمز و ضد آب است. شما ممکن است آنها را دیده و در بسیاری از نجات غریق اما آیا تا کنون فکر چه دقیقا داخل یک نجات غریق فانی بسته ؟

نجات غریق باید یک مسئولیت بزرگ را در دست خود را. آنها باید آماده به مداخله در هر زمان: خود هوشیاری و تجهیزات آنها را با آنها انجام شده است به طور فعال به صرفه جویی در زندگی!

در حالی که در وظیفه یک نجات غریق را اغلب استفاده از سوت. سوت که یک نجات غریق را حمل بر راحتي در اطراف گردن او باید ضد آب و با صدای بلند به اندازه کافی شنیده بالاتر از استخر سر و صدا.

او همیشه با او نجات لوله و یا یک نجات هیئت مدیره و یک کیت کمک های اولیه. این کیت کمک های اولیه است که محتوای یک نجات غریق فانی بسته!

محتویات یک نجات غریق بسته فانی تمرکز در موارد اضطراری که نیاز او به توجه فوری. یک نجات غریق فانی بسته خواهد شد به طور معمول شامل یک بزرگسالان و کودکان احیاء قلبی ریوی (CPR) ماسک تنفس استریل پد جاذب فشرده سازی (غلتک گاز) و یا مثلثی پانسمان و دستکش و دستمال مرطوب ضدعفونی کننده.

این موارد را با ارائه یک نجات غریق با همه که او نیاز برای مراقبت های اولیه از یک بی قربانی تا زمانی که دیگر نجات غریق را بزرگتر کیت کمک های اولیه و تجهیزات دیگر به صحنه است. اگر لازم است یک نجات غریق فانی بسته می توانید به آب با او.

هر زمان که یک نجات غریق اداره کمک های اولیه او را به پوشیدن دستکش از کیت کمک های اولیه. او را از اعمال بدن جداسازی مواد قربانی و استفاده از دستمال مرطوب ضدعفونی کننده محلی برای ضد عفونی.

زمانی که اداره دهان به دهان (cpr) یک نجات غریق را به یک ماسک CPR بیش از این قربانی را از بینی و دهان. دستمال مرطوب ضدعفونی کننده از کیت کمک های اولیه می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای استریل کردن ماسک.

وجود دارد باید به اندازه کافی گاز در بسته فانی برای یک نجات غریق برای کنترل خونریزی و یا دیگر تروما تا زمانی که دیگر نجات غریق دریافت بیشتر منابع و یا 911 می رسد. مثلث باند را می توان مورد استفاده برای ایجاد تسمه و اسپلينت در مورد استخوان و شکستگی.

ماسک CPR معمولا بسته بندی شده در سفید مثلثی موارد به طوری که آنها می تواند نصب شده در داخل بسته فانی. استریل موارد مانند چسب و گاز پد و یا غلتک گاز باید مهر و موم شده در حفاظت ضد آب. اگر ممکن است آنها گرفته شده باید به آب در همه. آنها بدون استفاده به قربانی در حالی که هنوز در آب آنها می تواند به طور تصادفی آلوده.

این کار از یک نجات غریق است که برای حفظ هر کس امن است. یک نجات غریق فانی بسته است بهترین راه برای با او در همه زمان تمام نیازهای او نیاز به انجام درست آن.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.