آمار بارداری – 5000 لوله برگشت بیماران

[ad_1]

به تازگی یک لوله برگشت مرکز انجام یک مطالعه از بیش از 5000 زنان در موضوع بارداری و نرخ زیر توبکتومي عمل جراحی برگشت. این زنان بودند که بیماران این مرکز از سال 2000 تا 2008 اجازه داده است که نزدیک به یک سال برای مجموعه ای از داده ها پس از لوله برگشت عمل جراحی در سال 2008. بارداری آمار موجود از این مطالعه اجازه خواهد داد که هر زنی با توجه به بازگرداندن او بستن لوله های رحمی را می دانید چه انتظار می رود بسته به معیارهای مختلف.

در حالی که مراکز کنترل بیماری و پیشگیری از تولید سالانه یک مطالعه در روش های کمک باروری که در لقاح آزمایشگاهی است که یک جزء اصلی وجود دارد هیچ یک مطالعه منتشر شده در بارداری, آمار مرتبط با جراحی لوله برگشت. هیچ کس که ذخیره این یک لوله برگشت ،

نه تنها این مرکز جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مختلف امتیاز برای این مطالعه آنها با استفاده از CDC خود گزارش مطالعه به منظور مقايسه نتايج لقاح آزمایشگاهی (IVF) به پيامدهای بارداری از لوله برگشت. این مقایسه نشان داد که عمل جراحی در نور مطلوب تر از IVF برای هر زن با توجه به دو گزینه.

این مطالعه شامل زنان بود که در حالت عادی لوله آناستوموز عمل جراحی به عنوان به خوبی به عنوان آن نیاز به salpingostomy یا tubouterine لانه گزینی اعمال جراحی. در یک لوله آناستوموز این انسداد در لوله های فالوپ برداشته شده است و به تازگی پاک شده بخش دوباره با بخیه است که نگه داشتن لوله های فالوپ با هم.

یک salpingostomy از سوی دیگر است که بیشتر درگیر فولاد فرآیند مورد نیاز برای تعمیر آسیب های انجام شده توسط یک fimbriectomy. در یک fimbriectomy این fimbrial پایان فالوپ نزدیکترین تخمدان برداشته شده و بسته است. بدون که پایان تخم مرغ منتشر شده از تخمدان را نمی توان دستگیر و فرستاد لوله های فالوپ. در یک salpingostomy جراح باید ایجاد نه تنها یک جدید باز او نیز باید ایجاد یک کاف با چرخش به داخل لوله از نتیجه افشای درونی مژه ها را در حال حاضر انجام عمل گرفتن تخم مرغ است.

با tubouterine لانه گزینی یک انسداد در رحم موجب شده است تا بخشی از رحم برداشته شود و همچنین به عنوان بخشی از لوله فالوپ(ع) است که انسداد در آن بخش. یک Essure دستگاه نیاز به این نوع عمل جراحی است. هنگامی که انسداد پاک شده جدید باز باید ایجاد شده به رحم و لوله باقی مانده بخش کاشته شده است وجود دارد برای اجازه می دهد که تخم بارور شده دسترسی به رحم به منظور کاشته شود. البته بدون دسترسی از رحم به لوله های فالوپ اسپرم نمی تواند رسیدن به تخم مرغ بارور آن را در وهله اول.

به طور کلی آمار بارداری برای لوله برگشت نشان داد که 66 درصد از زنان باردار شد. این بود که بر اساس 3317 حاملگی از کسانی که زنان در طول هشت سال دوره مطالعه. با استفاده از این اطلاعات و بیشتر اطلاعات ارائه شده در این مطالعه زنان قادر خواهد بود برای مقایسه شانس خود را از داشتن یک بارداری موفق بعد از بستن لوله های رحمی.

[ad_2]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.